UNLOCK 
焕肤术

报名即可观看视频!


课程内容包括:

·        正确的护肤程序

·        了解以油养肤的概念

·        了解中医经络刮痧对美容的功效

·        刮痧与脸部排毒密切的关系

·        如何选择刮痧板达到刮痧的理想效果

·        学习正确的美容经络刮痧的步骤


Buyer


Introducer
Description Amount
焕肤术 (Exp: 26 Dec 2023) RM 488.00
RM 98.00
TOTAL RM 98.00